Category
Banking & Finance
About This Project

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag drygt 11 000 medarbetare samt verksamhet i sammanlagt 24 länder.

Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Handelsbanken har nöjdare kunder än jämförbara banker, är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa och har varje år under de senaste 42 åren haft högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker.

Grundstenen hos oss är bankkontoret. Den absoluta nyckeln till vår utveckling och lyckade resultat är dock våra medarbetare.

Hos oss tar du egna initiativ, eget ansvar och fattar egna beslut. Du är med och påverkar både verksamheten och din utveckling.